RSS

Tag Archives: Quảng trường Quách Thị Trang

Tượng Trần Nguyên Hãn – Quảng trường Quách Thị Trang

Tượng Trần Nguyên Hãn trước Chợ Bến Thành là thánh tổ của binh chủng Truyền tin.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

Nhãn: ,