RSS

Tag Archives: Đà Nẵng

Trường trung học Sao Mai – Trường Trần Phú (Đà Nẵng)

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

Nhãn:

Khách sạn Morin de Tourane – Grand – Bạch Đằng (Đà Nẵng)

Khách sạn MORIN de Tourane (do anh em nhà Morin) ở Đà Nẵng ngày xưa sáng lập. Nay là Khách sạn Bạch Đằng (Morin có một chuỗi các khách sạn tại Việt Nam gồm Huế – Đà Nẵng và Bà Nà )

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

Nhãn: