RSS

Tag Archives: Bệnh Viện Vì Dân

Bệnh Viện Vì Dân – Bệnh Viện Thống Nhất

Bệnh Viện Vì Dân

Bệnh Viện Thống Nhất ngày nay là Bệnh Viện Vì Dân ngày xưa. Bệnh Viện Vì Dân được xây dựng trước năm 1975, do phu nhân Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu vận động quyên tiền từ thiện của nhiều người bao gồm thân hào nhân sĩ, thương gia, kỹ nghệ gia…

Bệnh Viện Vì Dân ngày xưa là Bệnh Viện tư, nhưng được điều hành như Bệnh Viện công, nghĩa là không thu viện phí, không thu tiền khám chữa bệnh, không thu tiền các loại thuốc thông dụng có sẵn ở Bệnh Viện. (Những thuốc đặc trị thì Bác Sĩ ghi toa, gia đình bệnh nhân phải đi mua ở các Nhà Thuốc Tây);

Photobucket

Photobucket

Bệnh Viện Thống Nhất

Photobucket

Photobucket

 

Nhãn: ,