RSS

Nhà thờ chánh tòa Nam Định ( Bùi Chu )

Photobucket
Photobucket
Photobucket

 

Nhãn: , , , ,

Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh cũ ở đền Bà Kiệu

Photobucket
Photobucket
Photobucket

 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 18, 2011 in Uncategorized

 

Nhà thờ chánh tòa Bắc Ninh

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

 

Nhãn: , , ,

Ga Hải Phòng

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 18, 2011 in Giao thông

 

Nhãn: ,

Nhà thờ chính tòa Hải Phòng

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

 

Nhãn:

Bưu điện thành phố Hải Phòng

Photobucket
Photobucket
PhotobucketPhotobucket
Photobucket

 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 18, 2011 in Uncategorized

 

Nhãn: , ,

Cầu Tam Bạc (Hải Phòng)

Cầu này bắc qua sông Tam Bạc có tuổi thọ gần 200 năm do nguời Pháp xây dựng

Photobucket
Photobucket
Photobucket

 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 18, 2011 in Giao thông

 

Nhãn: ,