RSS

Category Archives: Kiến trúc quân sự

Bộ TTL Quân Đội VNCH – Bộ TL Quân Khu 7

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

Nhãn: , , ,

Military Assistance Command, Vietnam Headquater – Khách sạn Kỳ Hòa

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket