RSS

Category Archives: Bảo tàng

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam được thành lập ngày 3 tháng 9 năm 1958 trên cơ sở kế thừa Bảo tàng Louis Finot do người Pháp xây dựng năm 1926 và hoạt động vào năm 1932. Đây là Viện bảo tàng của trường Viễn Đông Bác cổ. Ngày ấy, đây là nơi trưng bày những đồ cổ thu thập từ các nước ở Đông Nam Á. Nǎm 1958, người Pháp bàn giao lại ngôi nhà này cho chính quyền mới.

Photobucket

Photobucket

 

Nhãn: ,

Bảo tàng lịch sử Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Bảo tàng lịch sử Việt Nam TP. Hồ Chí Minh được xây dựng năm 1929, tiền thân của nó là Viện Bảo tàng Blanchard de la Brosse.

Từ 1929 đến 1956 trưng bày chủ yếu về mỹ thuật cổ của một số nước Châu Á. Từ 1956 đến 1975 là Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn.
Sau năm 1975 Bảo tàng mở rộng thêm diện tích và trở thành Bảo tàng Lịch sử Dân tộc như­ hiện nay.

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket