RSS

Monthly Archives: Tháng Bảy 2011

Nhà thờ chánh tòa Nam Định ( Bùi Chu )

Photobucket
Photobucket
Photobucket

 

Nhãn: , , , ,

Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh cũ ở đền Bà Kiệu

Photobucket
Photobucket
Photobucket

 

Nhà thờ chánh tòa Bắc Ninh

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

 

Nhãn: , , ,

Ga Hải Phòng

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

 

Nhãn: ,

Nhà thờ chính tòa Hải Phòng

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

 

Nhãn:

Bưu điện thành phố Hải Phòng

Photobucket
Photobucket
PhotobucketPhotobucket
Photobucket

 

Nhãn: , ,

Cầu Tam Bạc (Hải Phòng)

Cầu này bắc qua sông Tam Bạc có tuổi thọ gần 200 năm do nguời Pháp xây dựng

Photobucket
Photobucket
Photobucket

 

Nhãn: ,